1. 1.
  AŞKIN ŞEHRENGiZi

  ne canlar yakmış iç Kale
  sararmış resimlerce
  mahzun Viran Tepe
  bereli havuşlarda tükendi nesli dinçliğin
  bir küf tutmuş muskalar
  bir keder karası bazaltlar bilir
  nerden nereye solmuş
  yetim Diyarbekir’im
  nerde kimi ölmüş Yedi Kardeş burcu sesin
  birden düşersin akla
  başım gözüm ısınır
  Eski Cezaevinde yel ıslıkları küsülü
  Aslanlı Çeşme şimdi kıraçlıkla kınalı
  kenti çoktan terk etti
  Hamravat Selsebili
  bir kuyu kendine düşer canımın tenhasında
  eyvanlar serden geçip durur ciğer saatinde
  bir sensizliktir gider
  bin sessizliktir gelir
  açılır çakı gibi Fetih Kapısı
  yeni baştan çevik Fatihine
  tel örgüler kuş olup uçuşanda
  belki değeriz yine
  On Gözlü köprüsünde bakır düşlerin
  yangınlar gömülü
  Süleyman mertliğinde
  bir zaman abdestsiz çarıklarla
  doluşmaya utanılan Sur
  şimdi hangi hakirliğin mahzeni
  abdal damlarımızdan mağrur çatılara
  taşların boşluğunda zemheri
  cehennem lokması kursağında
  avlularda tükenmiş
  dut çiğdeleri bağrın
  boynu bükük nergizlerin saksılarda
  vurulmuş haremlik
  dökülmüş selamlık
  kalmış Deliller Hanı
  cinnete bir soluk
  kırılmış mezarlarda buruk kuş lokları
  hanayda kumruların
  su kadehi burulmuş
  kararmış bahtı fildişi kalkerin
  namusun narin beli bükülmüş
  durgundur Mesudiye
  argındır Ulu Cami
  yorgundur Dicle Kapı
  fıtratına dönme günü Kırklar dağımın
  bir şehir ki töresidir
  nice kıtaların hey
  selsellerin uğultusu serdaplarda
  tulumbalar hasretinle taşmaktadır
  Şeyhandede şelalesi
  hazan olup yağanda
  ahşab nar çiçekleri
  sülüs hatları mevsim
  nakşetsin sevdamızı Gelincik dağı
  yüreğin beynine hadisler mıhlı Nebi cami
  Asur kalesinde kral mezarı bağrın
  gözlerin gözlerimde dilsiz Malabadi
  ve paygamber kabrinde
  öksüz yara salardık
  gırtlaktan revakların karanfil sokağında
  umudun umudusun
  çeyizlen Diyarbekir

  AMEDYA

  ranzalarda Anzele serinliği
  Arbedaş Kapısı
  yüreğin dolar
  Nasuh Camisinde Ömeroğlu
  Nasıriye Kalenin Halidoğlu
  bize Amedyalı
  derler hey cano
  mazluma safdil
  namerde sarraf

  şimdi ne Küpeli
  ne Dıngılava
  Diyarbekir bir ceset aramızda
  akar akar Hamravat
  çehremizin kederinde
  taşar yüzlerin
  emekçi coğrafyasından
  masum, maralsı
  Kürdistan gülleri

  ürkek avlu mırnavları
  ceylansı hafız kızlar
  kadim Zinciriye
  kokar çocukluğum
  Benusen burcunda sesin
  girer düşlerimin rüyasına

  hatıralar deşer
  hatır yarasını
  Hançepek türküsü yakar
  babasının ciğeri filintalar
  öksüz içerin
  Zembilfroş dumanı

  sürgüler çekilir
  durur hücremde
  tütsüler doğurur
  yetim Bircuşah
  kaynatsın ahımızı
  dadaş Haburman
  sağsın zor hüznümüzü
  aygın Malabadi

  kurşunlanmış can Kurşunlu
  Dört Ayaklı minarem
  dört ayağından vurulmuş
  öyle bir zelzele
  ki çetin gidişin
  Mesudiye sütunları oy
  gayrı yerinde durmaz

  Parlı Safa Minaresi gibi dimdik
  ömür kavgasını
  verir hep kalanlar
  dam loğu, et taşı
  bulgur değirmeni
  bir destandır burada yaşamak saati

  Fiskaya Şelalesi
  hazan olup yananda
  gör nasıl
  yeniden yağarım
  dişimle tırnağımla loy loy
  bir daha bulunmaz böylesi
  gazel ölen
  bizi, bizim gibisi

  ROZERYA

  yüreğin Hilar
  mağarası gibi serin
  yüreğin dağlarcası
  gariban, ıssız
  söyle sen hangi
  boranın meltemisin
  yanar dudağında karanfil tütün
  yanar da verir
  sırtını Kırklar suruna

  ellerin kelepçe
  ellerin zozan
  gözlerin zor kafesler
  gözlerin zilan
  içerin Kralkızı içerin mahzun
  alıngan, kuğumsu
  hançerem hançerli
  suskum sahipkıran
  bir masum pusuda tahtırevan

  söyle ben nereye gideyim Rozerya
  gel de gör içim dışım Amedya

  yaşmaklara yaşamaklar doladın
  Rabbinden razı
  sesin papatya devrimi
  sesin ardınsıra zılgıtlar
  körpe nazenin

  daha kaç mendil
  sarsın yangın kederini daha kaç
  ahraza bürünecek
  cıvıltısı sabilerin

  gel de izle Rozerya
  aşklar şimdi bir mumya omuzlarda
  tepişirken fevkinde
  şımarık firavunlar
  aziz bir şehir yıkılıyor altında

  hal böyleyken
  hasmına kılınç
  olsan da duramazsın içinde dimdik
  çökersin soylu
  sevdiklerin aşkına
  biz şimdi sensiz
  boyuna çöküş
  biz şimdi gözlerinsiz
  antik tohumduk

  bak da yeşert Rozerya
  Diyarbekir hayat ister bağında
  yeniden nefes almak
  biz ki yorgunluklar halkı
  gürleşirdi alnımızın teriyle
  ceddimizi saklayan
  aziz toprak.
  çocuklar eker
  filintalar yeşertirdik yılmadan
  usturalar kayarken ensemizden
  bükülmezdik usulca

  ata yadigarıydı mesleğimiz
  yüreğimiz haykırır gözlerimizde
  canımız o parola
  yakıl ama yıkılma
  söyle susma söyle Rozerya
  diyesin
  yitik insanlık
  hangi eğreti dağın ardında

  RÜMEYSAH

  sen, çocukluğumdun, masumiyetim
  sen bereket, han duvarları mazim
  toz çuvallar üstünde dinginliğim
  rüyam, göğüm, çölüm, denizimdin

  dans eder, göllerin ıssız akışı
  her nakışı, hüsrana yar bakışı
  özlem tüten demden gönül kayışı
  hem canım hem cananım, cevherimdin

  ayrılık da aşka dahil, Rümeysa
  bir hayatlık canı var ölümlerin
  bülbüle uzaklar yakın Rümeysa
  bir nefeste yayılır gül dediğin

  Rümeysa, zarftan kuşlar fezamda
  gurbetimin teli kopmuş sazımda
  deli taylar uçar durur bağrımda
  seven ruhta fren tutmaz Rümeysa

  konmaz öyle her dala sev devrimi
  sütü zift, balı zehir semahında
  uzar, uzar, uzar, şeyhin gözleri
  can kınına sığamıyor Rümeysa

  mürşid gamzelerin Fındık burcudur
  aşığı, mürid kılar tek bakışta
  dergahında cerenler kuruludur
  aşka dizgin vurulmuyor Rümeysa

  GÜVERCiNLER ÇARŞISI

  şükran toylarımızın
  sesi gelir aşiret çadırlarından
  obamız hayran
  otağımız kurban
  kıl çadırda yer sofrası kalbin
  serilmiş razı
  serilmiş padişahına kadar
  Nur burcunda ciğerim ağarır
  külahına dek kufi, ebebulguru
  saçlarında nesih yazıtlar
  döşlerin kesme bazalt döşeli
  mukarnas bezemeli
  yazmalarca beklenen yankılarda
  kurşunlu kubbelerin

  Halilviran köprüsünde hey canım
  düşlerin hıçkırır
  sazlar kavrulur
  yanar sazlıklar
  Nevruz neşesi saran köşelerinden
  bir firak hüznü
  tüttürür dağlar
  kavun rayihasına karışır
  karpuz burcuları
  çörtenlerden bin rahmet damlar
  demirciler çarşısı orkestra
  sadrı tonozla örtülü
  ceylanlar salınır
  filintalar ormanında

  Kazancılar Hanı mürd
  suskun kaya mezarlar
  Sultan Şuca çeşmesinde bağrın
  bağlanıp budaklansın
  yeter ki kapılma
  çeper çağın ağına
  can akar yolunu bulur
  yeter ki solmaya
  yaşamak sevincin
  iki gözümün goncesi

  HIZIR KÖŞESi

  göğün göğüyüz biz, yerin yeri
  niceye Süreyya, niceye bağır
  testin kadarsan, günahımız ne
  ya kıl taat, ya cezbemizden delir
  ki yokluk, varlığımıza delil
  ki yokluk, yokluğunuza tülbent
  içimiz var, içimizden içeri
  ve dışımız, dışımızdan dışarı
  vur testini, ne dış kalsın, ne içi
  lamekânda bulunur bu define
  aşk, öyle bir uçurur ki kimini
  aşk dahi bilmez uçanın yerini

  VEDA TEPESi

  Kudüs'ün ürkek gözyaşları
  Diyarbekir'in gözlerinden akar
  Tunus'un yanaklarından sızan
  Kahire'nin koyu kanıdır
  Şam'ın sonbahar saçları
  Dökülür derisinden Yemen'in
  Medine tüter Mekke'nin burnunda
  Düğümlenir boğazı istanbul'un
  Vedâ tepesinden uyanış doğar

  DORU

  poyraz yanar, kandiller üşür
  Nupelda
  suna boynun yaslar dağ eteğine
  yıldızların kaydırağı var bu gece
  dokunsan, ağlayacak ceylanlar
  tavşan, yavrular aşkına cesur
  arslan, yavrular aşkına ürkek
  ve bakışlar, çığlık çığlığa kuşlar
  yokluğun, boğazda kement
  bakışın, nasıl da çatal
  değdiği kalbin etini delen
  acemi, rafine, boyunca usul

  bağırda dalgalar kayalığa vuranda
  diyar gözlü, bekir yürekli
  filinta baharlar birikir Yeldama
  gurbetin, hançeremde kelepçe
  ranzamda, kahırdan darmaduman
  ağarmış anlıklar, gurbetin
  maral titrekliğinde, soluk soluğa
  bir cezbeden yadigar
  bahadır, külhani yakalardan
  ve mahzun, namus burcu
  niyetli, meçhul denen ferdalara
  umutma Evîn
  gevherin kışlatma
  avlularda serpilen gonceler hatrına
  kenar mahlesinde dar bulvarların
  gül hevesler kurutmuş
  başı hep ustura tıraşlı
  oğullar etmez hayınlık
  yokluğun ebubekir dostluğuna

  çünkü yaşamak bu küllüklerde
  dakik bir vaiz kuzulara
  ve sıtmalar, ardın sıra kan ter
  ardın sıra tutuklu, kısık
  iner gibi sürgüler hücre odaya
  görüş günleri ıssız
  volta demleri öksüz, dımdızlak
  cehennem kesiği gerdanlar namına
  hiç değilse düşlerim, boran
  savur çeltik yaylana, pamuk ovana
  savur da kıyılsın inceldiği kuşeden
  aşiret bozkırları çocukluğum
  divane dağın doruğundan tütsün
  vakarlı umular, yarınlarımız

  ÜLKÜMÜZ DEVRiM

  genzimde bir sergüzeşt
  koynumun merkezine kadar kıvrılan
  kanırtan hınzır hevesleri
  sisleri tırmalayan haylaz açelyalar
  sensizliğin biz kokan kıyametiyle
  aşka hadım edilmiştir

  içimde açılmayan mühürlenmiş mektuplar
  yağar tırmalarcası sandukamın kürküne
  gençtim kısrakların
  toprağa hazla saplanan toynakları kadar
  gençlikten burağanlar biriktirdim
  yatağanlarladoğrarcası
  kara kutusuna kadar ciğerlerimin
  vurulmak neymiş bildim

  mahralarda sahralar uzanıyor
  dünya kıyameti sonuna kadar hak ediyor
  çırılçıplak armakçılar
  kirletirken oğuzluğun hisse senetlerini
  dosyalar artık yırtılmak içindir
  yargılarından habersiz yargıçlar
  şimdi haksızlığın ayetleri

  akıyor budunlar sokaklarında evrenin
  kurganlar artık çöküşlere mahkumdur
  kutaylar kervanlarda
  yeni bir cihanın rüyasını çığırmakta
  bilge taşralardan
  çaylak şehirlere ihtar

  orada bengi yaşamaklar
  burada tadımlık yalnızca
  çocuk sevinçlerinin koşturduğu evlerde
  ölümlerin o yetişkin ağır
  kulak zarlarını sağır eden
  şimdi suskun çığlıkları dolaşıyor

  öyleyse acısını dindirmeli vahşetin
  bir yağız hünkar korkusuzca
  herkes beklenenlerin
  peşinde aynalara bakamadan
  imgeler alışıktır kırılmaya farlarda
  pusumda aşiret bozkırları
  güneşin yerini tutar

  kozmosunda fantasmalar
  bir gökçe hicret kadar mevzi tutar
  sarıklara havlıyor kanişler
  yağlı köy sabunu kokmuyor yaşayan leşler
  kentlerde ceset nehirleri
  yıkılan köprülerden
  örülen duvarlara üzülme sakın
  körpe labirent olur
  buldurur birbirimizi

  kavganın gümrah memelerinden
  yaralar emzirdik hep yoldaşlarla
  kaslarımızı gırtlağına değin sıkıyor
  kol muskası pazıbentler
  can evlerinde tamudan yuvalar kuran aşk
  palazlanıyor çıngarın
  kanla sulanmış tarlalarında

  ülkümüz devrim
  insanlığı hunharlığa neşter kılan
  huylanan döl döşekleri
  doğumun görklü kuzey ışıkları altında
  yepyeni bir doğruluşa gebeydi
  çapa yapan kadınlarıngölgesinde
  ter bezinde kundaklar benim yerim
  ülkümde devrim
  yıldızlı geceye dönüşür sevgilim

  ipiltiler esintilerin
  kanına karışıyor ıpıslak ıslıklarda
  tezgahlarda işveli ciddiyetler
  ne denli serpilebilirse som kapanlarda
  o raddeye kadar kuşmar
  dağılan nazenin saçların
  tellerinde yürüyen cambazlar cudam
  betondan putlara tapan
  çinko patronlarla haşrolan

  pazen entariler yağar militan ruhlara
  dindirmek için hoyrat hırslarını cevherin
  işte küstah yürekler
  mutantan recimlerini kör emperyalizmin
  boğazlamaklar için birikiyor
  ülkümüz devrime kıvrılıyor
  devrimlerimiz ülkülere
  türkülere birleşen düşlerimiz
  lügatlerde sevmekler
  yeniden tanımlanıyor

  durun ve hayatla yüzleştirin çehrenizi
  oysa haylamaz dibine açan hiçbir domur
  huysuz langustlar
  pavkırışlara boğuyor yeröteyi
  tıpırtılar tıkırtılarla sevişiyor
  tenha kaldırımların damsız yalpılarında
  fısıltılar boranlarla
  cam kırıklarıkarıştırıyor damarlara
  kalın bıçaklar kesemiyor ince tülleri
  karıncalanıyor ergen yerlerin
  yaşlanmayan gözlere küflenmek yasak
  işte hipnoz edilmiş metropol köleleri
  tiryaki egzoz dumanlarına
  özenti vitrinlerde hep janti sömürgeler

  bir fiyasko gibi geçenlerdir
  sokaklardan caddelerden bulvarlardan
  onlar asıl kazananlardı
  panjurların satır arasında oksitten
  mısraları sökebilen şairler
  besteleyecek tutunamayan galipleri

  kapitalist yaşayıp komünist küfredenler
  rezaletsel rüsvaylığa mahkumsu
  sustum susulacak ne kadar kağnı varsa
  mecnunlar yüreğini tükürüyor sahraya
  düşlüyorsun eriyene dek beynin
  kaynayan bir kazana dönüyor kelle tası
  ışığa yumruklar attıran sendin

  zarfında günbatımı fırtınası
  taraçadan süzülen matruş papatya dansı
  kardan çocuğa döner cıvıldayan nefesin
  aynaları sırlayan cıva gözlerin kokar
  çakılır vidalarderisine şehvetin

  gün gelir ülkün de devrilir
  türkü çığırmaya başlar devrimin
  değişmez sandıklarından doğar ilk değişim
  alaturkalar alafrangalaştıkça
  dumura uğrayacaktır çağdaşça
  şen olası raconlar gereğidir

  kan damlaları birikiyor kum saatinde
  tütüyor fişek tarzı miğferler
  dünya kıyameti sonuna dek hak ediyor
  bileniyor delişmen pençeler

  BEHRAMPAŞA

  muhteşem Selimiye benzeri mimari
  Mimar Sinan üstadın ustalık eseri

  sekiz sütun gövdesine taşlardan
  birer kördüğüm atılmıştır sanki

  kimsesiz Suriçi’nin dilsiz sokaklarını
  bir şölen yerine dönüştüren incelik

  eksik olmaz rahmetli avlusundan
  çocuklar, kediler, kuşlar, böcekler

  gelin bir de buradan izleyin gelin
  haşmetli islam medeniyetimizi
  karnaslarda Süleymaniye ihtişamı
  kitabelerinden belli Sahabe şehri

  minberinin külahı çiniyle kaplı
  kapısında bir şaheser su mermeri

  satranç kufiyle yazılmışdört koldan
  semah eden Habib-i Kibriya isimleri

  kuvarsı cezbede kendinden geçmiş
  iznik çinileriyle kaplı kadim duvarlar

  mihraplarında saflığın ülküleri
  kara bazalt taşlarından bir şiir sanki

  saçı örgülü yıldızlar iç mukarnaslarda
  döşü geniş kubbesiyle muntazam estetik

  metafizik gerilimler tozan ışıklarında
  vakardan metaforlar dimdik sütunlarında

  sekizgen yapısıyla; hazin yalnızlığıyla
  âlî devletimizin bir türbesi gibi şimdi

  diktörtgen boşluklara dolan yaşamak azmi
  ecdadın ervahını hissettiren külliye

  geçmişle geleceği buluşturan bir meclis
  Mimar Sinan’ı Şeyh Galib kılan taş üstünde

  kalbi Dicle diye çarpan bahtın rüzgarında
  bir çizgiydi bulutlardan Behrampaşa Cami

  RÜZGARIN KALBi

  kışta açan çiçekler gibiydin Dilbâ
  kasımpatılardan doğma entarinle
  çalı kuşları konardı dallarına
  anadolu buğdayı kokardın sevdayla
  bağlamalar dar gelir gönül teline
  saldın mı saçlarını poyraza Dilbâ
  kuzgunlar dönüşür üveyiklere

  yağmurun çocuğu Pokut yaylasında
  bulutlardan bir deniz önündeyiz
  uçurumda uçurtma rüzgar yüreklim
  ruhunu sal eyleyip uçacak sanki
  avcısını bekleyen hazine gibi
  ezilir bakışıyla kursak çimleri
  yeşerir kuru kütüklerde filizler

  evrendin özündeki canlılara
  kuşatır damarların dünyaları
  günde yüzbinlerce kez atan kalbin
  nasırlı ellerinden belli azmin
  gönül ışımakta gönlünü Dilbâ
  harab kentte bağrı dökük bina âşık
  cerrahlarda bulunmaz reçetesi

  kurnalar, kandiller, dağ yılanları
  fırtına nehrinde kağıt gemiler
  derin ormanlarda ay kuyuları
  adamın gönlünü göğsünden söker
  kurnalar, kandiller, gece suları
  bu dermana bir dert yok mu Dilbâ
  bakışların deliyor değdiği yeri

  kuzgunlar dönüşür üveyiklere
  saldın mı saçlarını poyraza Dilbâ
  bağlamalar dar gelir gönül teline
  anadolu buğdayı kokardın sevdayla
  çalı kuşları konardı dallarına
  kasımpatılardan doğma entarinle
  kışta açan çiçekler gibiydin Dilbâ

  Diyarbakır Şairi Bilal Yavuz Şiirleri
  ... kadimcan
 2. 2.
  CENNETiN CEHENNEMi

  yorgunlukta beyaz kurdelalı kalbin
  ensarla muhacirin yoklukta paylaştığı
  eski medine evleri kokuyor şimdi
  kusacak kadar fazla bolluğun ortasında
  hayatın damarlarında tıkanırcasına
  üstü kocaman bir kışla kaplı dağlar gibi
  akıyorsun tünelden bükülmüş sırtınla
  bebeklerin henüz açılmamış gözlerinden
  sebepsiz gülüşlerinden öpüyorsun
  hoyrat yontların yelesine bir öpüş sanki
  çul kilimlerde yer sofraları kalbin
  göğertide gökekinler, harman nefesi
  helal lokmalar gibi kursağa dizilmeyen
  üryan yavruların nasırlı avuçlarında orak
  ütüsüz yüzlerinde pürüzsüz memleket
  pak soluklarında düğürcük çorbaları
  köy gibi nezihtik hep güzeli düşlerken
  güğümleri binbir çilesiyle kaynatan
  hevesi tandır egişe takılı nenelerce
  tütünü kucaklarcasına saran atalar
  kalaysız tasta bayat somunlar kalbin
  tığları tesbih çekercesine nakışlatan
  teyzelerin dillerinde dilsiz nağmeler
  hep saflığı çağırır kıdemli ısrarla
  yağmurunu bekleyen toprak misali
  çünkü anadolum tutunamaz içtensiz
  ve bakma pehlivan durduğuna
  naylonlar küresinde duramaz ruhsuz
  salıncak gözlerinde acılar sallanır
  çocuklara bakarken iki misket sanki
  usanmadan yüreğine yuvarlanan
  hafızan kaybetmek istiyor kendini
  sen hep o tel örgülerle çevrili
  çocuklukların düşlerini yıldızlayan
  dışardan cennet, içerden cehennem
  pek nazlı pek havalı çokça yangın
  ulaşılmaz lojman parkıydın.
  ... kadimcan
 3. 3.
  GÖLYAZI

  zeytin ormanları, gam leylekleri
  sazlıkta salınan nazlı sandallar
  Apolyont gölünde mahzun gökada
  Ağlayan Çınarını ağlaşmakta
  sevdaya pervane yel değirmeni
  Eleni’yle Mehmed’i anlatmakta
  yerinden yurdundan eden acılar
  bazı mevsimler çınarın göğsünden
  birkaç damla kan olur göğe damlar
  uğultular duyulur Rum evinden
  derler ki; aşkları ah olup tozar
  çığlıklar yükselir harabelerden

  ey devrik ulu çınar; bir bilseler
  ne sırlara şahid ihtiyar gövden
  koynunda can veren nice hasretler
  hesap günü için bir mahşer bekler
  miras hatıralar, Mübadele’den
  yüreklerce çarpar zerrelerinde
  çığırsın mayanı Zambak Tepesi
  dallarında; Taş Mektep öksüzleri
  Kazım Paşayı hayırla yad etsin
  dağlan hey Gölyazı, ağla ve çağla
  saplı durdukça tarihin bağrına
  sönmez hakkın hilali karalarda.
  ... kadimcan
 4. 4.
  MAVERA TAKViMiNDE BiR YAPRAK

  kırımlarda, beraber katledilirken
  evladına kefen olmuş valide cesetleri
  çünkü anneler, şu zamanda bile
  çabalar, vefatı nazik göstermeye
  kınalı kekliğine, kırkı çıkmamışken
  bambaşka yörelerde, apaynı sahne
  hiçbir şey olmamış gibi devam etmek hayatına
  günde milyarlar kere, çok kahkaha, az insanlık
  nafile değil, hoyrat sokak köpeklerinin
  gittikçe daha fazla imtinası, gelip geçenden

  oysa gümlememiş ketum füzelerden
  saksılar, oyuncaklar çıkaran mustazaflar
  etti mi hicret, kuşunu, kedisini unutmayan
  işte bu sessizlere, cevrederken tiranlar
  masumu terörist, teröristi kahraman
  vatanseveri hain, haini yurtsever kılan
  anırırken ıslah diye bozgun üzre bozgun çıkaran
  bir çeperi, bakışlara çekmek istiyordu

  oysa tam bu zamanlarda tam bu noktada
  hayır, değil -az sonra, yok -şimdi reklamlar
  tuzakların üstünde bir tuzak vardır gerçeği
  usanmadan asırlardır, devreye giriyordu
  cerenlerin sıcacık gülüşünü
  bölüşürken erenler, şurada
  helak olmuş bir kavim gibi gözler yeşeriyordu
  ertesi nesillere, ibret mirası, kalan talan

  ağarırken ağır, erkler, bükümler, hendeseler
  cümbüşler, tin saatleri sanrı köşklerinde
  esrardan savruk, cismiyle bir tan vakti garb
  şarka dönüşecektir, yeter ki çemren
  çünkü asla dönmeyecek faytonlar balkabağına
  sabretmek, yarısıdır dikey zaferin...
  ... kadimcan
 5. 5.
  BEYAZ KARANLIK

  Gövdeyle kuşatılmış dinmeyen ruhlarımız!
  Ağlar, yırtar kendini sonsuzluk diye diye…
  Sanki evvelden tanışmış gibi canlarımız;
  Yosun gözler boğuk kellede ürkmüşçesine.
  Dalardın; sen değil, uzaklar koşardı sana.
  Bakışların, sumruların sarsılmaz töresi…
  Uyurdun; uyanışa dönerdi uyku, hırsla!
  Nakışların, varlığa gebe bir yokluk sanki…
  Çiçeğin yüreğinde çiçek açan polenler;
  Anlatsın öykümüzü ceylansı yavrulara…
  Yatağanlarla doğranmış batağandı keder;
  Mahzunlar mahzeninde kurulmuş kursaklara.
  Dikiş tutmaz ülküler çaçaron göğüslerde.
  Mevte battıkça çıkardık doğumun yüzüne!
  Tabutlar bağırıyor toprağın yüreğinde…
  Kefenler, kuduruyor okyanuslar dibinde.
  Duyamaz; yangın kuleleri bu cehennemi.
  Bulamaz deniz fenerleri şu pus gemiyi…
  Bir sıyrık ki, âlemler saklambaç pıhtısında!
  Aklın dil, vicdânın göz kesildiği boyutta...
  Sisten, çığlıktan bir kaledir beyaz karanlık!
  Çektikçe çeker göğünü göğüne, haylazca.
  Ah ne afet katliam; rahim nurda kayıplık!
  Nadide eriyiştir; katışmak, karışmaza…
  ... kadimcan
 6. 6.
  GEVHER

  hakikat şarabıyla kendinden geçmek
  kendine gelmek, özüne dönmektir bize
  Hakk dostlarından cesur yiğit mi var alemde
  sırra kadem basışları izdir, ufkumuza
  mülk, şöhret, evlat, içtikçe susatan derya
  gerekmez, aşkın nehrinde arınan toklara
  ancak harabeler bilir asıl hazineyi
  yalnız zeki canlar anlar sonsuz saltanattan
  bilinmezler diyarında bilen öz bilgiye
  zirve göklerde değil köklerde, derindedir
  ey cevher, daha kaç can verecek nefsin
  ne zaman cesaret edeceksin soyunmaya
  hikmet kaftanı üryan olmadan giyilmez
  bu hiçlik ateşinde üşümeden pişilmez
  kök sağlamsa derinde, boy atarsın zirveye
  şu mânâ göğünde çınar olmadan uçulmaz
  islam ruhuyla canlanan şah soylular ki
  mesihtir birbirine, yürümeden bilinmez.
  ... kadimcan
 7. 7.
  https://bilalyavuz.blogspot.com/

  Güneşten Hilalin Gölgesinde
  Kitabı okumak için linke tıklayabilirsiniz...

  https://drive.google.com/...PVe8QTYTS6lyG79nan2Lxzku8

  Fecr Mevsimi Kitabı da 2016 yılında Yedi iklim yayınlarından çıktı.

  Hira Edebiyat Dergisi imtiyaz Sahibidir.
  ... kadimcan
 8. 8.
  YENiLGiYE MERSiYEDiR YENGiMiZ

  şimdi kimsesizliğin anıtı Gököz irkintileri
  Şehzâde Mustafa türbesinde asırlar deviren yas
  yüzyıllardır ağlaşan Ulu Cami şadırvanında
  hüznün gözyaşlarıyla alınan mahzun abdestler
  külahtan kevsere inen cayır cayır katreler
  her taşlığı başka bir matem şölenine dönüştüren
  şimdi ne desen gecikmiş bir Murâdiye saati
  fildişi kaftanları aşkına hassasiyet müzelerinin
  sıyrıklar hatrına; börklerden kubbelerin iliklediği
  ve toylarda oylanan güneş yüzlü hükümler
  tuğrul ruhlu, akın yürekli hünkarlar hayratına
  öyle bir hû çek ki bağırdan; dem-i devranı deprem vura
  zülfikâr imanlı yeniçeri gülleri yeniden soylana boylana
  “baş üryan, sîne püryan”
  gayrı kılınç kınına ziyan!
  oysa tam burada; çınarlara, çimçeklere karışmış çiniler
  buçuk kalmış rüyanın uykusuzlarını çağırmakta ısrarla
  mükellefiyetler, muvaffakiyetler, mazhariyetler
  berhudarlar, alemdarlar, mihmandarlar mahareti

  aleyhtar çoğunluğa yeter güzelliğin azınlığı mümtazlar
  akıncı canlar bilge hakanlarını bekler fetih meydanında
  o vakit gün sizin gündüzünüzdür ey Müstahzar
  gayrı geç ey Muhafız
  bahadır ruhlar ordusunun başına
  serden geçer gibi geç kaçınılmaz kader eyerine
  yan bakmayasın; ne sağa ne sola
  işte düşman Gargat ehli karşında
  vur pençeni Kahhâr aşkına şenlensin çelik bilekler
  vur mazlumlar hatrına vur dile gelsin dilsiz gökler
  yamalı sandukalar, ihtiyar revaklar hep seni
  hevesi kursağında döşlerin burnunda tüter nezih kalbin
  dallarında kandillerle duada Emir Sultan hazîresi
  ve Geylânî hazretlerinin sevdası muska bağrında
  bir mezarı bile olmayan medreselerin buruk hayaleti
  karabasan celladı olup çökerken sılamızın boynuna
  gürbüz gürzler, mahşerî marşlar devri gelmiştir
  şahid iznik surları, şahid Bursa kalesi
  ikbalin aynasıdır Osmangazi nahiyesi
  derviş nehirleri ummanlara delta kılan esrarı vefanın
  coşsun da taşsın Oylat şelalesi gibi hararetler üstüne
  fetretin bitiş mührü Yeşil Külliye
  muştulasın müstakbel meşalemizi
  ... kadimcan
 9. 9.
  iNCELiKLERiN EFENDiSi
  1
  kuşu vefat eden çocuğa taziyeye giderdiniz
  rengarenk ebabiller yağardı gül şerbeti kıvamında
  hıçkırınca yavrular; namazlar, dualar kısaltırdınız
  mukaddes Tur-i Sina gibi mübarek sırtınızdan
  pak torunların inmek istemeyişi gönlüm, umarsız

  gözyaşlarının tadını iyi bilen mecalsiz diller hatrına
  geceler, gökadalarca çullanırken yüreğimin boynuna
  ruhumun çocukluğu ahlarken gövdemin nağrasında
  siz ki hizmetçilerinize dahi öf bile demeyendiniz
  söküğünüzü diker, karnınızda taşlarla gezerdiniz

  ayinlerinin kibriyle -piştim- der iken nice kavuklu
  günde en az yeştmiş defa; aşkla istiğfar ederdiniz
  cümle canlılardan; ezilen emekçilerin safındaydınız
  ortaya doğru yeşertip öğütleri kimseleri kırmazdınız
  kölelerin ki, azadı için hiçbir fırsatı kaçırmazdınız
  2
  anlatmaktan anlattığını yaşamayı kaçırmalar değildi
  yaşamaktan anlatmaya vaktinin kalmayışı sahih sevi
  ürkek tavşanların mahzun ceylanlarla buluştuğu
  altından saflıklar akan ırmaklar gibi bir geceydi
  zarif nehirlerin başını taştan taşa vura vura çağlayıp
  uçurumlardan şelale olarak atlarken ki nezaketi
  gibi bir havaydı hilalin şavkı vururken alın yazgımıza
  meltemlerin korosu, resmi törendi kulak zarlarında
  ve hasretin şu dağdan yumruğu gırtlağın yatağında
  ve zulüm… suskudan tükenen dilceler kördüğüm
  3
  vurulan masumların babasından kurşun parası isteyen
  otokratları şimdi hangi tarih kabul etsin hafızasına
  ey kalbimizin diktatörü siz diktayı bile güzelleştirirsiniz
  yeter ki bir işe başlayın, kılınçlar çiçek açar buzulda
  gitmeseydiniz, bitmeseydik, tutuşsaydık yağsaydık
  Mâşûk’u için kavrulan cehennem gibi küfür tepesine

  sessizliğiniz, aniden bastıran mutlak bebek gülüşleri
  durgunluğunuz, boraları çekip dindiren kadim kasırga
  dolaşırdınız, kuşlar uçardı sanki okyanusların dibinde
  canlar sizsiz, şimdi vadilerde şaşkın gezen dilsiz şuara...
  ... kadimcan
 10. 10.
  iSTiKBÂL GAZELi

  doğrul, çığ gibi çökse de cümle gökler tepene
  cehennem olup kudursa zemîn, zinhâr düşürme
  mübârek sancağı çek, Allah için çek, göndere
  kulak ver, şühedâ kefeni dipdiri toprağı dinle
  irkil, köklerine dön, dallarını sal ğarîblere
  sal, huzûrla yatsın ecdâd, sal, en tekin sipere
  habîb için sal, vatan, bilsin ki emîn ellerde
  durma, nerde bir yara görsen merhem ol fevkine
  dikil, senden de olsa dikil, zulmün üstüne üstüne
  yurduna sâhib çıkmayana sâhib çıkacak yoktur
  işte islâm kıtası, kahrına taşlar, ne çoktur

  yürü, yol yürüyenin, kuşan, pusat giyenindir
  kısrak binenin, söz diyenin, erlik erenindir
  sen çakıldıkça makber mâzine dar gelecektir
  diril, Allah için diril, mazlûmlar mahşerindir
  toplayacak cüzleri, hilâlden bir sûra, üfle
  dönsün özüne vücûd, uzuvlar, gelsin dile
  yapının tuğlaları kaynaşsın tâ temelinden
  vaktidir, yetîm ümmet, taşmalı beytinden
  yüreklere, mâbedler îmar et ki, yürekten
  azmini hiçbir pusu çevirmesin emelinden
  ey şehîdoğlu şehîdlere hergün şâhid kesilen
  yetmez şehîdoğlu künyen, savul zincirlerinden
  sen ki, üç deryâ üzre bir seccâde, anadolum
  çınlasın zerrâtında -sâde Rahmân’a kulum-

  durumdan değil, safından sorulacaksın, etme
  boğazla güdümleri, müslimsen haykır merdâne
  nisyandır, tercih zulmeti şerîat kamerine
  eğil, ancak rükûda, cân ver, cânânı verme
  kıyâmete dek yurdun çiğnensen de çiğnetme
  ey Millet-i Muhammed, dön Hakk’ın devletine
  dön, Allah için dön, çehreni dînin hükûmetine
  silkin, silkinmeyenler seyre pek müstehaktır
  davran, değil mâtemler sana rövanşlar yaraşır.
  ... kadimcan