1. 1.
    şahin k bu kavimin müridlerindendir.
    ... alone with everybody