1. 1.
    ing. göbek

    bir de bazı kasların kısımlarını belirtirken kullanılan bir terimdir. örnek olarak: anterior belly of digastric...
    ... fabala