1. 1.
    1ipteki belli baz tasıyan nükleotid dizilerinin tamamlayıcıları arasında h bagı olusumu
    ... biogenetikci