1. 1.
    Baseri oymağı, Güneydoğu iran'ın Fars Eyaleti'nde özellikle Şiraz çevresinde yaşayan, göçebe göçebe bir Fars halkıdır.

    Baseriler, Şiilerin 12 imam inancını benimsemiştir .

    Baserilerin konuştukları dil Farsçadır.
    2 ... lin kuei