1. 1.
    Ninninin divan-ı lügati't türk de geçen ismi.
    ... margerita