1. 1.
  osmanlı donanmasına subay yetiştirmek üzere kurulan okuldur. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun'un halk dilinde söylenişidir.

  bugünkü deniz harp okulu.
  1 ...
  #14474785 :)
 2. 2.
  Osmanlı Bahriye Mektebi Talebeleri Piknikde. 1893.
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/1013149/ +
  -1 ...
  #31888701 :)

bahriye mektebi ile alakalı başlıklar
kapat