1. 1.
    asi, baş kaldırmış, haksızlık eden anlamlarına gelmektedir.
    1 ... ece kscg