1. .
  Babrak Karmal (6 Ocak 1929 - 3 Aralık 1996), 1979—1986 yılları arasında Komünist Demokratik Afganistan Cumhuriyeti dönemi esnasında Afganistan'ın üçüncü başkanıydı. Marksist liderlerin uzman propagandacıları arasında en iyisi olarak gösteriliyordu.

  Sovyetlere ait destekle o bölgede güç sağlamak için görevlendirildi fakat başarılı olamadı. 1986'da yerine Dr. Muhammad Necibullah getirildi. Moskova için Afganistan'ı terketti, ama 1989'da Kabil'e döndü.

  Seçkin bir ordu generalinin oğlu olarak, Kabil doğusunda Kamari köyününün varlıklı bir ailesinde doğmuş olmasına rağmen, Babrak Karmal, annesinin ölümünden sonra zor hayat koşulları altında yaşadı. Lisede ilgisiz bir öğrenciydi. Daha sonra Kabil Üniversitesi'nde Hukuk okudu. Bir hatip olarak şöhret kazandı. 1951'de üniversitenin öğrenci birliğinde eylemci oldu. Marksist siyasal faaliyetlere karıştı, bu faliyetleri nedeniyle beş yıl boyunca hapsedildi. Hapishanede, Akbar Khybar ve Muhammed Sıddık Farhang ile arkadaş oldu. Burada iki arkadşıyla birlikte Sovyet yanlısı düşüncelerini geliştirdi. Mezun olduktan sonra, Planlama Bakanlığına girdi.

  1 Ocak 1965'te yapılan bir kongrede yirmisekiz kurucu üye arasındaydı ve Afganistan Demokratik Halk Partisi'ni Kabil'de kurdu. Partinin genel sekreterliğine getirildi. 1965'ten 1973'e kadar bu partide hizmet etti. 1967'de Demokratik Afganistan Partisi Perçem ve Khalq adında iki bölüme ayrıldı. Karmal daha önce Perçem hizibinin lideri oldu. Hizipler, 1977'de birleştirdi ve Nisan 1978'de, Afganistan'ın kontrolünü ele geçirdi. Karmal, önce başbakan vekili oldu ama rakip Khalq hizibinin yükselişinden sonra Prag'a büyükelçi olarak atandı.

  ADHP, sosyalist fikirlerle ülkeyi yenileştirmeyi deniyordu fakat büyük rahatsızlık vardı. Aralık 1979'da Sovyetler, Afganistan'ı istila etti ve Sovyetlere ait komandolar, lider Hafızullah Amin'i öldürdü. Sovyetler, Demokratik Afganistan cumhuriyetinin başkanı olması için Karmal'ı getirdi. Babrak Karmal, ADHP'in Perşem hizibinin sürgüne gönderilen lideri, Afganistan hükümetinin yeni lideri olarak Sovyetler tarafından yerleştirildi.

  Karmal Haziran 1981'de başbakanlık görevini Sultan Ali Keşmand'a devretmekle birlikte partinin genel sekreterliğini ve Devrim Konseyi başkanlığını sürdürdü.Bu arada sosyalist rejime ve 1985'te sayıları 115 bine ulaşan Sovyet askerlerine karşı silahlı direniş yükselirken, ADHP içindeki Halk ve Bayrak kanatları arasındaki iktidar mücadelesi de sürdü.

  4 Mayıs 1986'da partinin genel sekreterliğinden uzaklaştırıldı.Daha önemsiz bir görev olan Devrim Konseyi başkanlığına getirildiyse de, kısa bir zaman sonra bu görevinden de istifa etmek zorunda bırakıldı.1996'da Moskova'da öldü.Cenazesi önce Özbekistan'a, daha sonra Afganistan'a defnedildi.

  vikipedi
  1 ... cnyt