1. 1.
    üçüncü nesil bir çaylak.*
    2 ... bozo23