bugün

emin olmamakla birlikte 981-985 yılları arasında han'lık yaptığı varsayılan uygur hanı.