1. 1.
    anadolu ve rumeli müdafa-i hukuk cemiyeti.

    1. dünya savaşından sonra aynı çatı altında toplanan yerel kongre idarelerinin* hepsine birden bu isim verilir.
    2 ... sirin baba