1. 1.
    are not ın gramerde kısaltılmış hali.
    ... notrinova