1. 1.
    macar mitolojisinde yer alan bir tanrıdır.

    savaş tanrısı hadur'un babasıdır. karısının adı hajnal anyacska(şafak ana)dır.
    1 -1 ... topuzlu karyola