1. 1.
    Çocuk ve erkek seslerinden oluşan bir koronun seslendirilmesi.Orta çağ içinde ilk Hristiyan korolarına bu isim verilmiştir.
    ... handushka