1. .
    terimin en geniş anlamıyla, her türlü okul ve üsluptan bağımsız olarak, sanat yapıtında bir düşünceyi ya da bir duyguyu dışa vurma amacını güden sanat eğitimi.*
    1 ... yasakani