1. 1.
    Alveolar proses, (L. alveus=oyuk, alveolus=küçük oyuk, processus=ilerleme, gelişme kaydetme) (processus alveolaris) üst çene kemiği maksilla ile alt çene kemiği mandibulanın korpusunun üst kısmında dişlerin oturduğu çökük kemik yapılarıdır. Maksiller ve mandibular alveolar prosesler üst ve alt dişlerin köklerinin gömülü bulunduğu yerdir. Maksilla ve mandibuladaki alveolar proseslerin içi olan socket için de alveolus terimi kullanılır. Alveolus teriminin çoğulu alveoli terimidir.

    Alveolar proses, periodontal ligamentin komşuluğunda lamina dura adı verilen bir kompakt kemik yapısına sahiptir. Alveolar prosesin servikalinde kalan kısmına alveolar krest adı verilir. Alveolar prosesin kemik yapısını ayrıca destekleyen kortikal ve trabeküler kemik yapıları bulunmaktadır. Trabeküler kemik yapılarını oluşturan kansellöz kemikler kortikal kemik ve alveolar prosesin kemik yapısının arasında kalır.

    referans:
    https://evrimseltip.org/2...80%A2-ansiklopedik-bilgi/
    ... homo universalis