1. 1.
    noterde veya resmi makamlar önünde imzalı olarak verilen ve ayrıca yemin ettirilerek onaylattırılan beyan.
    ... worldlike