1. 1.
    1071 Malazgirt meydan muharebesinin başkomutanlarından biridir. Horasanlı bir Türkmendir! Kayseri'de bizans ordusunun geri çekilmesini sağlayan mükemmel bir zekaya ve taktik bilgiye sahiptir. malatya'da ermeni bir bizans generalinin * yaklaşık 20.000 kişilik ordusunu 4.000 çerisi ile yerle bir etmiştir.
    ... kurtcebe noyan
  2. 2.
    malazgirt savaşı sonrası maraşın afşin bölgesine yerleşmiştir. bu yerin adı onun isminden gelmektedir.
    1 ... jadean