bugün

ödemezlik durumudur. borclunun yüklendiği edimi hiç veya gerektiği gibi yerine getirmemesi.
yapmamak, bir görevi yerine getirmemek.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.