1. .
    ödemezlik durumudur. borclunun yüklendiği edimi hiç veya gerektiği gibi yerine getirmemesi.
    1 ... gwaihiri
  2. .
    yapmamak, bir görevi yerine getirmemek.
    2 ... la paz