1. 1.
    Birebir özellikleriyle tıpkısının aynısı olan ikilinin karşılaştırması. Vs alır. Net.
    ... kurtcebe noyan