1. 1.
  türkiye cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı çok önemli kongredir.
  ... rosava
  #3914652 :)
 2. 2.
  bugün şenlikler ve konserlerle kutlanılan kongredir. mutluluk ve gurur kaynağıdır.
  1 ... silte
  #3914660 :)
 3. 3.
  bu milletin kaderini tayin etmiş en önemli olaylardan biridir. Vatan'ın en emin şehirlerinden olan Sivas'ta yapılan kongrede bir bakıma modern Türkiye'inin temeli atılmıştır. Atatürk bu şehirde tam 108 gün emin şekilde misafir edilmiştir. O ve dava arkadaşları Sivas'ta 7 düvele seslenerek manda ve himayeyi kabul etmediklerini, tüm vatan topraklarında bulunan kuvvetlerin bir çatıda toplanacağını ve tek amaç olan Kayıtsız şartsız bağımsızlık için savaşacağını bütün dünyaya duyurmuşlardır.
  ... kalpaklilar
  #16785066 :)
 4. 4.
  Bugün yıl dönümüdür.

  Milli sınırlar içinde bulunan vatan bir bütündür, parçalanamaz!
  12 ... conta behcet
  #37670852 :)
 5. 5.
  vatanın birlik ve beraberliğini korumak adına ata'mız mustafa kemal atatürk ve beraberindeki 38 delegenin katılımıyla gerçekleşen kongre.

  türkiye'nin temellerinin atılmasına vesile olmuştur ve milli duyguları şahlandırmak için alınan kararları içerir.
  8 gün süren kongre, 11 eylül'de son bulmuştur.
  11 -2 ... charlotte fiona freyja
  #37670895 :)
 6. 6.
  manda ve himaye kabul edilemez.
  7 ... uulgoc
  #37670901 :)
 7. 7.
  Atatürk'ün cumhuriyeti getirme niyetini ilk belli ettiği yerdir: ''kuvayı milliyeyi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.''

  bu kongrelere katılmak için davet edilen insanlar düşmana yakalanmamak için günlerce gizlenerek yol yürümüş ölüm tehlikesini göze almışlardır, tek bir hedefleri vardır o da ülkeyi kurtarmak. o dönemde Atatürk ve destekçileri kendisini vatanı kurtarmak adına ölüme atarken, birileri o zaman: zaten artık kaybettik amerika'nın dediği gibi teslim olalım diyordu. bunu söyleyenlerin torunları ise bugün atatürk düşmanı ve kendisini milliyetçi sayıyor. oldukça komik.
  7 ... keyf kahyasi
  #37670949 :)
 8. 8.
  tam bağımsızlığımızı kazanma yolumuzda verdiğimiz mücadelede çok önemli bir yere sahip kongre.

  manda ve himaye kabul edilemez. bu söz türk tarihinin her safhası için geçerli olmuştur ve geçerli olacaktır. mustafa kemal atatürk'ün de dediği gibi bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşamaz ve yaşamayacaktır.
  5 ... tsigalko stavridakis
  #37671472 :)
 9. 9.
  kısaca özetlemek istersek ana başlık Ya istiklal Ya Ölüm Tam Bağımsız Türkiye !!
  Maddeleri;
  1. Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz.
  2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekün kendisini savunacak ve direnecektir.
  3. istanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.
  4. Kuvay-ı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.
  5. Manda ve himaye kabul olunamaz.
  6. Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir.
  7. Aynı gaye ile, milli vicdandan doğan cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.
  8. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.
  1 ... schizoid00
  #37671564 :)
 10. 10.
  Bugün yıldönümüydü o günün. Kurtuluşumuzun temellerinin atıldığı birkaç kutlu günden sadece biri. Geçen tam 98 yıl. Kısaca özetleyecektim ki bir üstteki yazar benden önce davranmış ve tüm maddeleri yazmış.
  1 ... cok uzaklarda kalan mutluluk
  #37671667 :)