dünyada tek olan medyamız

  1. 4.
    dünyada tek olmalarının nedeni belki de budur:
    (bkz: türk medyasının kansere haftada 3 kez çare bulması)
    0 ... idioglossia