hz hatice

 1. 8.
  kadın, eş, yâr, yoldaş, mü'mine kavramlarının hakkını veren büyük kadın!

  (bkz: altın kaplamalı zekaya sahib kadın)

  25 yaşında iken, kendisinden yaşça büyük ve iki defa evlenip dul kalmış olan Hz. Hatice ile evlenmiş; onunla 25 yıl mutlu bir hayat geçirmiştir.

  Hz. Hatice'nin vefat ettiği yıl, Resûl-i Ekrem'in en çok üzüldüğü yıl olarak "Hüzün Yılı" tabiriyle anıldığını daha önce görmüştük.

  Hz. Peygamber onun sağlığında başka bir kadınla evlenmemiştir. Halbuki o dönemin örf ve adetleri çok kadınla evliliğe müsaitti.

  Hz. Hatice'nin vefatından sonra onun aziz hatırasına saygı duyarak, yaklaşık 2,5 yıl yalnız ve bekar olarak yaşadıktan sonra Sevde bint Zem'a ile evlenmiştir.

  Hz. Peygamber, cinsel tatmin peşinde olsaydı, geleneğe, gençliğine, Kureyş kabilesine mensup oluşuna ve özellikle bir peygamber olarak, kendisine tabi olanlardan gördüğü itibara bağlı olarak 54 yaşına kadar birkaç evlilik gerçekleştirebilirdi.

  Mekke döneminde tek kadınla evli olan Hz. Peygamber çok kadınla Medine döneminde evlenmiştir.

  ilk defa çok evliliğe 53 veya 54 yaşlarında iken gerçekleştirmiştir.

  Bu evliliklerin dinî, sosyal, ekonomik ve ahlâkî pekçok sebebi vardır.

  Buna ek olarak, Kur'an'ın çok evliliği sınırlayan hükümleri, Nisâ Sûresinin 3. ayeti, Medine döneminin sonlarına doğru ve Hz. Peygamber'in vefatından yaklaşık iki yıl önce nâzil olmuştur.

  Çok evliliği sınırlayan emirlerin gelmesinden önce evlilik konusunda eski örf geçerli idi. Arabistan'da çok kadınla evlilik normal olarak yaşanan bir hayat tarzıydı.

  Tarihçi ibn Habîb, islâm'ın doğduğu sırada on hanımla evli olan çok sayıda şahsın isimlerini kaydetmektedir.[639]

  Aslında Hz. Peygamber de çok evliliği örf üzerine gerçekleştirmiş bulunuyordu. Dolayısıyla onun evlilikleri değerlendirilirken dönemin siyasal, sosyal ve kültürel şartları gözönünde bulundurulmalıdır. Çünkü kendi döneminde dostlarından ve düşmanlarından hiç kimse onu bu uygulamasından dolayı eleştirmemiştir.

  Hz. Peygamber on bir hanımını bir arada nikahı altında bulundurmuştur; vefatı esnasında ise nikahı altında dokuz kadın vardı.

  Hz. Peygamber'in hanımlarının isimleri şöyledir:
  Hatice bint Huveylid;
  Sevde bint Zem'a;
  Aişe bint Ebû Bekir;
  Hafsa bint Ömer;
  Zeyneb bint Huzeyme;
  Ümmü Seleme;
  Zeyneb bint Cahş;
  Cüveyriye bint Hâris;
  Reyhâne bint Zeyd;
  Safiyye bint Huyey;
  Ümmü Habîbe bint Ebû Süfyan;
  Mâriye;
  ve Meymûne bint Hâris.

  Ancak dokuz rakamına birkaç yılda değil, vefatına kadar geçen bir zaman diliminde ulaşılmıştır.

  Zeyneb bint Cahş ile beşinci,

  Reyhâne ve Cüveyriye ile altıncı,

  Safiyye, Ümmü Habîbe ve Meymûne ile yedinci hicrî yılda nikahlanmıştır.

  Bu hanımların çoğu çocuklu idi. Yani vefat etmiş olan eski kocalarından çocukları kalmıştı.

  Hz. Peygamber hanımlarına verilmesi gereken mehiri daha evlenirken ihmal etmemiş, hepsine dönemin örfüne göre mehir vermiştir.
  5 -1 ... jetonlutelefon
entry'i yoruma kapat
 1. henüz yorum girilmemiş.