bugün

karanlık çağ

Karanlık Çağ, Avrupa tarihinin karmaşık ve nüanslı bir dönemidir. Bu dönem, barbar istilası, kültürel gerileme ve entelektüel durgunluk ile ilişkilendirilse de, aynı zamanda önemli değişimlerin ve gelişmelerin de yaşandığı bir zamandır. Karanlık Çağ'ı basit ve genellemeci bir bakış açısıyla değerlendirmek yerine, bu dönemin karmaşıklığını ve çeşitliliğini anlamak önemlidir.