bugün

islamda kadına verilen değer

islam hukukuna göre kadın erkeğe denk sayılmaz.kadın tansu çiller gibi başbakan olamaz. Meral akşener gibi bakan da olamaz. imam da olamaz,
Erkek gayri müslimle evlKadınaharam.dıra haramdır.
Erkek babasın mirasından tam pay alır. Kadın yarısını alır. Mahkemede sahitlik konusu da biraz öyledir. nisa suresi 34. Sureye göre esinizi dövebilorsiniz.

34﴿ Allah’ın, (iki cinse) birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Sâliha kadınlar Allah’a itaatkârdır; Allah’ın korumasına uygun olarak, kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. (Evlilik hukukuna) baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.