imamoğlu nun 11706 işçiyi işten çıkarması

  1. 9.
    konya, kayseri gibi yerlerden maaş alsınlar. atm memurluğu zor iş. muaha.
    7 -3 ... pillars of creation