yorganın ağırlığı altında ezilmek

  1. 3.
    Kuş geldi demektir.
    1 ... rotaszkaptan