ırkımı çok seviyorum demek

  1. 3.
    Siyahı çok sevmek, beyazdan nefret etmek mânâsına gelmez; tanım, bir şeyi diğer şeyden “ayırdedici” olmak vasfını hâizdir... ayrıca, bu hitabın evveli ve sonrasına ait olan fikir yahut çeşitli beyanlar ile bu hitap tenkide açık hâle gelebilir. Nitekim, islam hikemiyatına göre “kişi kavmini sevmekle kınanamaz”dır. Batı felsefesi meseleye yeni argümanlar aramaya hâlen devam etmekte, bir türlü asıl neticeye ulaşamamaktadır; çünkü “insan hakları” vesâir hususların pazarında boyuna çığırtkanlık yapanların memleketlerinde ırkçılık had safhadadır günümüzde dahî... bakınız Norveç, Almanya, Danimarka, ingiltere, fransa... Avrupa...
    4 ... ask kadar siyah