berceste beyitler

 1. 9.
  mubtelâ-yı aşk olan elbette cânanın arar
  böyledir kânun-ı hakk derd ehli dermânın arar

  (bkz: leskofçalı galip)

  (aşka tutulmuş olan kişi elbette sevgilisini arar, allah'ın kanunu böyledir, derdi olan dermanını arar.)
  6 ... semaatsiz