berceste beyitler

 1. 8.
  şol güneşin şuâ’ına zerrece kim ki buldu yol
  her günü ıyd ü her gice kadr ü şeb-i berât olur

  (şu aşk güneşinin ışınlarına zerre kadar kim ki yol bulduysa,
  onun her günü bayram, her gecesi kadir ve berat gecesi olur.)

  (bkz: imameddin nesimi)

  not: zerre, bilinen en küçük parçacıktır. havada uçuşan toz taneciklerine zerre denilebilir. bunlar güneşte daha iyi görülürler. güneş de eskiden bilinen en büyük nesne sayılırdı. o yüzden zerre ve güneş karşılaştırması sıklıkla yapılır.
  4 ... semaatsiz