bugün

darbe teşebbüsüne rağmen ekonominin çok iyi olması

Daha çok uluslararası petrol fiyatlarında meydana gelen düşüşün cari açığa ve enflasyona olumlu etkisi nedeni iledir. Petrol fiyatlarındaki düşüşün bütçe açığına da etkisi vardır . Enflasyon ve bütçe açığındaki gerileme faiz oranlarına da olumlu yansımış ve gerileme gözlenmiştir.