lan it

  1. 3.
    kızgınlık belirtir.
    0 -1 ... nedir yani