hacılamak

  1. 3.
    yürütmek,araklamak,üstüne konmak
    5 ... mozambik tavsani