bugün

umumi kadın

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmıştır ve bunlar da diğer sigortalıların kullandığı bütün haklardan faydalanmaktadır.