bugün

azerbaycan

Azerbaycan Cumhuriyeti ya da kısaca Azerbaycan, 86600 km²'lik yüzölçümü ve 8 milyonluk nüfusuyla Kafkaslar'ın en büyük ülkesidir. Başkenti Bakü olup, zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahiptir. Resmi dili Azerbaycan Türkçesidir. Laik bir ülke olan Azerbaycan'ın para birimi Azerbaycan Manatı'dır. Doğusunda Hazar Denizi, batısında Ermenistan ve Türkiye, güneyinde iran, kuzeyinde ise Gürcistan ve Rusya Federasyonu ile komşudur.

Ülke nüfusunun %90'ı geçen kısmı Azerbaycan Türkü'dür. Türkçe'nin Oğuz lehçelerinden biri olan Azerbaycan Türkçesi ülkenin resmi dilidir. Ülke nüfusunun %2'lik Rus ve %2'lik Ermeni nüfusu en önemli azınlıklardır. Ermeni azınlık tamamiyle Dağlık Karabağ bölgesinde yaşar. Azerbaycan hükümeti 1991'de aldığı bir kararla kendisine bağlı Nahcivan ve Dağlık Karabağ bölgelerinin özerkliklerini kaldırmıştır. Dağlık Karabağ'daki Ermeni azınlığın bağımsızlık talepleri Ermanistan ve Azerbaycan arasında savaşa neden olmuştur. Şu an Dağlık Karabağ ve bitişik arazilerinde dahil olduğu Azerbaycan toprağının yaklaşık %20'si Ermenistan'ın işgali altındadır. Bağımsız Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in devrilmesinden bu yana Azerbaycan da demokratik seçim oldu. Ancak Muhalifler demokratik seçimin olmadığını iddia ettiler.

Azerbaycan Cumhuriyeti;1. Dünya Savaşı'ndan sonra,önce Kafkasötesi Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti,sonra da SSCB'nin egemenliğine girdi.1991 yılında bağımsızlığına kavuştu.

Alakalı Başlıklar

Devamını Görüntüle

Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.