Advertisement

laboratuvar

  1. 2.
    Bilimsel ve teknik araştırmalar, çalışmalar için gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu yer.
    0 ... trinfr