bugün

karga

Corvus corax
Passeriformes (ötücü kuşlar ) takımınından corvidae familyasının corvus cinsini oluşturan 36 kuş türünün ortak adı
Vücut Yapısı:
Aynı familyanın Pyrrhocorax cinsini oluşturan kuş türü dağ kargasının (alakarga).Parlak renkli uzun kuyrukları 35-40 kadardır..
64-65 santimdir.Kanat uzunluğu 1 m yi geçer. iri Türlerde açılmış kanatların eni 90 santimi bulur. Gagaları ve ayakları kuvvetli ve kalındır..
Biolojisi:
Çirkin bir sesi vardır. En iri birkaç karga türü kuzgun olarak bilinir
Dişi erkekten biraz daha ufaktır.Kış mevsiminde dahi çift olarak yaşar.Eşler genel olarak birbirinden pek uzaklaşmaz.Tek görülen kargalar henüz çiftleşmemiş gençlerdir
Yuvası kayaların yada tırmanılması pek güç ,yüksek bir ağacın üzerindedir.
Bir seferde 4-5 yumurta yapar.Yeşilimsi yüzeyi üzeri kahverengi veya gri beneklidir.
Avlanması serbest
Beslenme:
Hem bitkisel hem hayvansal beslenir.Ekinlerle,yumurtalarla ,sıçan,fare ve tavşan yavrusu gibi avlarla ve leşlerle beslenirler.
Dağılımı :
Türkiyede tam 10 değişik tür bulunmaktadır. Bu on taneden sekiz tanesi Türkiyede düzenli olarak görülürken iki tanesinin yalnızca bir kaç kaydı bulunmaktadır: köknar kargası ve çöl kuzgunu
Predatör:
Çakır kuşu: yırtıcı atmacalardan biridir. Havada süzülürken 800-1000 m. yukarıdan tavşan yavrularını fark edebilecek kadar keskin gözlere sahiptir.Kargalar sesini duydukarında korkarak kaçarkar.En önemli özelliği avına doğru uçarken çığlık sesleri çıkartmasıdır.Bu kuş için bazen dezavantajdır.Avının kaçmasına neden olur.
Atmaca , Şahin , Doğan
Bulunduğu Yerler:
Havaalanları,Orman,Park,Ekin tarlası,Açık arazi,Fidanlık,Hayvan yetiştirilen yerlerde,kayalık ve ekili ovalarda .Bütün yurtta yıl boyunca orman,koru gibi yerlerde görülür
TÜRKiYEDE GÖRÜLEN TÜRLERi: Leş ,köknar,ekin,kestane ,dağ kargası gibi farklı türleri vardır.

Alakarga, Garrulus Glandarius , Jay

Kargalar arasında saksağanla beraber en az kargaya benzeyen türdür. Kanatlarındaki mavi ve beyaz bölgeler kanat uçlarındaki ve kuyruğundaki siyah bölgelerle kontrast oluşturur. Sonbahar ayları dışında ağaçlık bölgelerin dışına pek çıkmayan alakarga bu dönemde oldukça sık gözükür. Meşe palamutlarının bulunup gömüldüğü bu dönemde alakargaları görmek çok kolaydır. Türkiyede altı yedi değişik alt türü bulunan alakarganın besinini böcekler, meyveler, yumurtalar ve zaman zaman da diğer kuşların yavruları oluşturur. Genelde çok utangaç olan alakarganın sesi oldukça gürültücüdür.

Sarı gagalı dağ kargası Pyrrhocorax graculus Alpine chough

Dağlardaki kayalıklarda üreyen bu kargayı çok yakın akrabası olan kırmızı gagalı dağ kargasından ayırt etmek bir çok durumda zor olabilmektedir. Akrabasına göre kısa gagalı, ince kanatlı, kısa parmaklı, uzun kuyruklu olan sarı gagalı dağ kargasının kuyruğunun ucu da daha yuvarlaktır. Koloniler halinde yüksek bölgelerdeki kayalıklarda üreyen bu tür aynı zamanda akrabası gibi çok sosyal ve oyuncudur. Özellikle süzülme konusunda uzman olan bu hayvanlar inanılmaz akrobatik hareketler sergilerler. Türkiyede Toroslar ve Kaçkarların yanı sıra Denizli bölgesinde de ürediği tahmin edilmektedir. Kışın daha alçak bölgelerde de gözükür.

Kırmızı Gagalı Dağ Kargası ,Pyrrhocorax pyrrhocorax , Chough

Bir çok yönden sarı gagalı akrabasına benzeyen bu tür akrabasından biraz daha iricedir. kırmızı gagasıyla kolayca ayırt edilebilmesine rağmen gençlerde görülen turuncu gaga zaman zaman ayırt etmeyi güçleştirir. Kışın koloniler halinde alçak bölgelere de inen kırmızı gagalı dağ kargası üreme habitatı (yaşam alanı) olarak sarı gagalı ile çok benzeşir. Toroslar, Kaçkarlar ve Güney Doğu Anadolu türün ürediği bölgelerdir. Van Gölü çevresindeki dağlarda 4400 metrede ürediği görülmüştür.

Küçük Karga , Corcus monedula , Jackdaw

Bayağı karga (küçük karga) ; 33 cm uzunluğunda ,ensesi ve yanakları boz öbür bölümleri siyahtır.Koloni halinde ağaç kavuklarında ,kayalıklarda yüksek binaların çatısında ürer.Türkiyenin her yerinde bulunur.Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin sahil kısımları dışında hemen her yerde bulunur. Kargalar ailesindeki en küçük türlerden biridir. Bir çok habitatta bulunabilir. Üremek için ağaç delikleri, kayalıklar, büyük binalar ve büyük taşların aralarını seçer. Şehirlerde de görülür. Ensesindeki ve yanaklarındaki grimsi açıklıkla ve açık renk gözleriyle diğer kargalardan ayrılır. Uçarken çok belli olmayan parmakları ve hızlı kanat çırpışı önemli noktalardır. Seside diğer kargalardan farklı olan küçük karganın karıştırıldığı türlerin başında Orta Anadolu'da beraber görüldüğü ekin kargası gelir.

Ekin Kargası , Corvus frugilegus , Rook

Ekin kargası (Corvus frugilegus) Gaganın dibi çıplak olur.Siyah tüylü yada koyu boz renkli kanatlıdır. Gezici ve ötücü Kuş tohumları yediği için tarlalara zararlıdır.Adından da anlaşılacağı gibi ekinlerle arası iyi olan bu türün en ayırt edici özelliği uzun, güçlü ve gri renkli gagası ile gaganın kafayla birleştiği yerdeki griliktir. Diğer kargalardan dış görünüş olarak bir farkı da kafasının yuvarlak değil sivri olmasıdır. Uçarken parmakları kolayca belli olan ekin kargasını küçük kargadan ayırt etmek zaman zaman güç olabilmektedir. Gagadaki siyahlığın görülmediği genç bireylerin tanımlanması güçlük doğurabilir. Orta ve Doğu Anadolu türün düzenli olarak görüldüğü bölgelerdir. Üremek için bozkır ve ekili alan yakınlarındaki ağaçları seçer ve kalabalık sayılardan oluşan koloniler kurar.

Leş Kargası , Corvus corone cornix , Hooded Crow

istanbulluların yakından tanıdığı leş kargasının ayırt edilmesi vücudunda bulunan gri bölge sayesinde oldukça kolaydır. Ekin kargasıyla aynı boyda olan leş kargasının gagası ekin kargasınınkine benzemez. Diğer kargalar gibi koloni yapmayan leş kargalarını aileler halinde görmek mümkündür. Ankarada çok az rastlanan bu tür Orta Anadolu bozkırlarında ve Akdeniz kıyılarında zaman zaman görülmez.

Kuzgun , Corvus Corax , Raven

Kargaların en zekisi ve kuşçular arasında en meşhur ve popüler olanıdır. iri vücudu, iri gagası, büyük kanatları, baklava şeklindeki kuyruğu tanınmasında önemli rol oynar. Genelde dağlık bölgelerde yaşamayı seçen kuzgun uygun olduğu taktirde hemen her yerde görülebilir. insanlardan uzak durmayı tercih eden bu kuş koloniler halinde yaşamayı çok fazla tercih etmez. Yalnızca, üremeyen gençlerin koloniler halinde gezdikleri bilinmektedir.
Gündemdeki Haberler
güncel Önemli Başlıklar