1. .
    sırp yazar ve düşünür. eski yugoslavya da savaş karşıtı eserleri ile ün yapmıştır. hikayelerinde tema olarak aile içi bağları kullanır. düşünsel faaliyetleri yüzünden gönderildiği şimdiki hırvatistan da ölmüştür.
    1 ... karga