bugün

Ez al anlamina gelen ya da klavye ile ilgili bir kombinasyondur.
autocat'te bütün haritayı seçmenizi sağlayan kodcuk.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.