1. .
  yurtsever cephe inisiyatiflerinden biri.

  --spoiler--
  AB emperyalist bir oluşumdur. AB Türkiye'ye demokrasi ve uygarlık getirmeyi değil, ülkemizi kontrolü altına almayı, egemenliği devralmayı hedeflemektedir. AB'nin tarımı yoketme politikası, azınlıklar sorununun emperyalist bir müdahale aracına dönüştürülmesi, AB ordusu ile güçlendirilen bir militarizm, göçmen politikalarının ırkçılığı ve emek politikalarının emekçi düşmanı karakteri giderek sermaye tarafından nasıl bir felakete doğru sürüklendiğimizi gözler önüne seriyor.
  AB sermayenin birliğidir. Türkiye'ye kar amacıyla bakmaktadır. Üyelik sürecinde ne işçilerimiz iş bulacak, ne yoksulluk azalacak. Ülkemizde yoksulluğu derinleştiren, işsizliği artıran, sosyal sigorta sistemini dağıtan, tarımı çökerten, hastaneleri, okulları paralı hale getiren programın arkasında sadece iMF değil onunla beraber AB de var. Türkiye, AB için ucuz emek deposu, genç nüfus ve güçlü bir ordudan ibarettir.
  AB saldırgan bir örgüttür. Irak'ın işgaline aktif olarak katılan bir dizi AB üyesi ülke var. Yugoslavya'ya atılan bombalarda ve yaratılan etnik çatışmalarda AB'nin de imzası var. Emperyalistler, Türkiye'nin emekçi çocuklarından oluşan askerlerini kendi işgalci güçlerinin erleri olarak görüyor. Sermaye güçlerinin temsilcileri, AB'nin kurtuluş olduğunu söyleyerek halkı aldatmaktadır. Gerçek olansa, ülke çıkarlarının emperyalizme teslim edilmek, Türkiye'nin giderek AB ve ABD emperyalizminin tam kontrolünde üçüncü sınıf bir ülke, onların bölgedeki çıkarlarının bekçisi haline getirilmek istendiğidir.
  Ama bu ülke emperyalistlerin ve bir avuç sermaye sahibinin, hortumcu para babasının çiftliği değil, emekçilerin, aydınların, öğrencilerin, gençlerin ve kadınlarındır.
  Bu ülkenin gerçek sahipleri ve Bakırköylü yurtseverler olarak bizler, TKP'nin çağrısıyla ve "Bu Memleket Bizim!" sloganıyla AB emperyalizmine karşı Bakırköy Yurtsever inisiyatifi'ni kurduk.
  Biz,
  - AB süreciyle birlikte daha fazla yoksullaşmayı, eldeki haklarını da kaybetmeyi, işsizlik
  tehdidiyle daha fazla sömürülmeyi kabul etmeyen işçiler,
  - AB yalanlarının içyüzünü bilen yurtsever gazeteciler,
  - Sağlık sisteminin kar amaçlı bir rekabetle, özelleştirmelerle yokedileceğini, hastane kapılarının parası olmayanlara tamamen kapanacağını bilen sağlık emekçileri,
  - Onurlu bilim adamları, ülkesini seven insan yetiştirmekten vazgeçmeyen öğretmenler, yurtsever akademisyenler, halka karşı sorumluluğunun bilincindeki okumuşlar, öğrenciler,
  - Anayasasının değişmez maddesi "serbest piyasa rejimi" olan, demokratik hakları geliştirmekten uzak AB hukukuna karşı çıkan hukukçular,
  - Türkiye'nin gençlerini emperyalist amaçlar doğrultusunda ölüme göndermesini kabul etmeyen emekli askerler,
  - Sanatını sermayeye kiralamayan, halkı için üreten sanatçılar
  - Yağmacı tekellere karşı direnmeye çalışan küçük esnaf, Bakırköy Yurtsever inisiyatifi'nde örgütleniyoruz. Tüm Bakırköylü yurtseverleri Avrupa Birliği emperyalizmine karşı mücadeleye çağırıyoruz.

  Bakırköy Yurtsever inisiyatifi Kurucuları

  Avni Sevinç (Emekli memur)
  Nuran Güngör (Hemşire)
  Ediz Uzun (Hekim)
  Nuray Yorgan (Fizyoterapist)
  Fatma Parlar (Hemşire)
  Sedat Mutlu (Metal işçisi)
  Fulya Durak (Avukat)
  Ümit B. Bayuk (Avukat)
  Nezihe Özdemir (Kamu emekçisi)
  Zeynep Erdost (Ev kadını)
  --spoiler--

  kaynak: http://www.yurtsevercephe.org/
  ... steril mikrop