1. .
    marvin haris in ilkel toplumun devletli topluma geçişini örneklerle açıklayan eseri.
    1 ... the memory remains