1. 1.
    hoş gelmiş inşallah keşanlı kızdır.
    -1 ... erectin