1. 1.
    Biz dar görüşlü değiliz, siz fazla genişsiniz.
    -1 ... he gulum he he de gitsin