1. 1.
    uslu, terbiyeli, efendi, agirbasli anlamina gelir.
    1 ... mental half life