1. 1.
    genel müdürlüğünü, inebolulu kasiad yönetim kurulu üyesi genç işadamı ersin çakılcı yapıyormuş.
    ... tenete