1. 1.
    fra. vida.
    1 ... ntv muhabiri
  2. 2.
    fra. vivre fiilinin birinci tekil şahıs çekimidir.
    1 ... aura