1. 1.
    genel ahlaka ve kurallara aykırı olacak şekilde medya ya da kolluk kuvvetleri tarafından görüntülenmek, basılmak.
    ... damat hobbit pasa