1. .
    dhtml, shtml ve xhtml'le alakası oldugu sanılan sallamasyon html versiyonu.
    ... soyle-boyle