1. 1.
    (bkz: andre gunder frank) merkez-çevre örneğini veren wallerstein'in dünya sistem teorisine ek olarak kendi görüşlerini ifade ettiği eserinin adı.

    Türkçe ifade edecek olursak, azgelişmişliğin gelişmesi. frank bu eserde latin amerika ülkelerini inceler ve latin amerikanın bağımsız bir ülkelere, zengin yeraltı kaynaklara sahip olmasına rağmen niçin ekonomik olarak geri kalmışlığını sorgular.

    frank, bu azgelişmişliğin sebebini ülke içi faktörlerden ziyade, gelişmiş ülkelerle kurmuş olduğu ilişkilere bağlar. wallerstein'in ifadesinden merkez- çevre tanımlamasından hareketle metropol devletlerin, uydusal devletleri ham maddesel olarak kullandığını ve bunun bir bağlamda neokolonyalizm olduğunu söyler.

    wallerstein'ın aksine çevre-merkez ikiliğine dayalı dünya sisteminin sadece modern değil bütün zamanlar geçerli olduğunu iddia eder. bu anlamda bağımlılık okulunun genel düşüncesinden, temsilcilerinden ayrılır.
    7 ... semaatsiz